Rutinar og verktøy

Ullensvang kommune har ulike rutinar og verktøy for samhandling med barn og unge, samt korleis identifisere og følgje opp barn, unge og deres familier.

Felles rutinar og verktøy – for alle tilsette i Ullensvang kommune som er i arbeid med barn og unge:

Felles for barnehagane

Barnehagebruksplan for Ullensvang Kommune.

Her finn du felles rutinar/planar for barnehagane i kommunen.

Felles for skule

Skulebruksplan for Ullensvang Kommune.

Her finn du felles rutinar/planar for skulane i Ullensvang

Felles for helse

Skulehelstjenesten har fast samhandling med skulane.

Her kan du få ei heilskapleg oversikt over rutinar/planar innan helse.