Rutinar og verktøy

Odda kommune har ulike rutinar og verktøy for samhandling med barn og unge, samt korleis identifisere og følgje opp barn, unge og deres familier.

Felles rutinar og verktøy – for alle tilsette i Odda kommune som er i arbeid med barn og unge:

Felles for barnehagane

Barnehagebruksplan for Odda Kommune.

Her finn du felles rutinar/planar for barnehagane i Odda.

 

Felles for skule

Skulebruksplan for Odda Kommune.

Her finn du felles rutinar/planar for skulane i Odda

 

Felles for helse

Skulehelstjenesten har fast samhandling med skulane.

Her kan du få ei heilskapleg oversikt over rutinar/planar innan helse.